Thống kê loto từ 00 đến 99

Chọn tỉnh và số lần quay cần xem

Tỷ lệ ra Loto xổ số Miền Bắc trong 180 lần quay gần nhất

Lô tô Tỷ lệ xuất hiện Số lần về
40
36.1% 65 lượt
26
35.6% 64 lượt
70
35.6% 64 lượt
55
35% 63 lượt
43
33.3% 60 lượt
50
33.3% 60 lượt
31
32.8% 59 lượt
91
32.8% 59 lượt
13
32.2% 58 lượt
76
32.2% 58 lượt
66
32.2% 58 lượt
90
31.7% 57 lượt
64
31.7% 57 lượt
46
31.1% 56 lượt
78
31.1% 56 lượt
92
31.1% 56 lượt
00
30.6% 55 lượt
67
30.6% 55 lượt
20
30.6% 55 lượt
71
30.6% 55 lượt
74
30.6% 55 lượt
04
30% 54 lượt
72
30% 54 lượt
12
30% 54 lượt
01
30% 54 lượt
34
29.4% 53 lượt
54
29.4% 53 lượt
10
29.4% 53 lượt
96
29.4% 53 lượt
36
28.9% 52 lượt
21
28.9% 52 lượt
42
28.9% 52 lượt
14
28.9% 52 lượt
93
28.9% 52 lượt
77
28.9% 52 lượt
37
28.3% 51 lượt
38
28.3% 51 lượt
16
28.3% 51 lượt
33
28.3% 51 lượt
07
27.8% 50 lượt
29
27.8% 50 lượt
94
27.8% 50 lượt
05
27.8% 50 lượt
18
27.2% 49 lượt
39
27.2% 49 lượt
03
27.2% 49 lượt
30
27.2% 49 lượt
17
27.2% 49 lượt
99
27.2% 49 lượt
24
26.7% 48 lượt
15
26.7% 48 lượt
69
26.7% 48 lượt
57
26.7% 48 lượt
53
26.7% 48 lượt
95
26.7% 48 lượt
84
26.7% 48 lượt
87
26.7% 48 lượt
65
26.1% 47 lượt
83
26.1% 47 lượt
51
26.1% 47 lượt
28
26.1% 47 lượt
59
26.1% 47 lượt
41
26.1% 47 lượt
22
25.6% 46 lượt
48
25.6% 46 lượt
32
25% 45 lượt
02
25% 45 lượt
80
25% 45 lượt
82
25% 45 lượt
49
25% 45 lượt
23
25% 45 lượt
85
25% 45 lượt
35
25% 45 lượt
25
24.4% 44 lượt
19
24.4% 44 lượt
06
24.4% 44 lượt
98
24.4% 44 lượt
44
24.4% 44 lượt
47
23.9% 43 lượt
86
23.9% 43 lượt
62
23.9% 43 lượt
52
23.9% 43 lượt
75
23.3% 42 lượt
68
23.3% 42 lượt
88
23.3% 42 lượt
56
23.3% 42 lượt
58
22.8% 41 lượt
11
22.2% 40 lượt
60
22.2% 40 lượt
61
21.7% 39 lượt
97
21.7% 39 lượt
73
21.7% 39 lượt
09
21.7% 39 lượt
08
20.6% 37 lượt
89
20.6% 37 lượt
27
20.6% 37 lượt
79
20% 36 lượt
81
20% 36 lượt
45
18.9% 34 lượt
63
13.9% 25 lượt